1. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về thành tựu nổi bật của văn học Hoa Kỳ và văn học Mỹ Latinh. Giúp sinh viên hiểu được quy luật phát triển, diện mạo, đặc điểm một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn học Hoa Kỳ và văn học Mỹ Latinh. Giúp sinh viên có thể phân tích một tác phẩm văn học cụ thể, nghiên cứu một vấn đề văn học châu Mỹ.

Chương trình môn học chủ yếu cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình, SGK phân môn Tiếng Việt trong trường phổ thông, đặc biệt là phổ thông trung học và các phương pháp dạy học đặc trưng của Tiếng Việt, đồng thời luyện giải một bài tập cụ thể.

Trọng tâm: Chương trình, SGK TiếngViệt ở trường phổ thông, giải và hướng dẫn học sinh giải bài tập tiếng Việt trong sách Ngữ văn.

DCCT TIENG VIET TRONG NHA TRUONG PHO THONG.docxDCCT TIENG VIET TRONG NHA TRUONG PHO THONG.docx