Khóa tập huấn cung cấp cách dạy & học online

Luật dân sự 1 cung cấp các kiến thức nền về đối tượng, phương pháp điều chỉnh; nguồn của Luật dân sự; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự và các vấn đề cơ bản về đại diện, thời hạn, thời hiệu.

Luật dân sự 1 đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức nền mang tính cơ sở cho sinh viên tiếp cận các môn học kế tiếp trong chương trình đào tạo Luật.

Môn học được phân bổ trong 8 chương, với dung lượng 45 tiết.

Luật dân sự 1 cung cấp các kiến thức nền về đối tượng, phương pháp điều chỉnh; nguồn của Luật dân sự; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự và các vấn đề cơ bản về đại diện, thời hạn, thời hiệu.

Luật dân sự 1 đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức nền mang tính cơ sở cho sinh viên tiếp cận các môn học kế tiếp trong chương trình đào tạo Luật.

Môn học được phân bổ trong 8 chương, với dung lượng 45 tiết.

      Học phần Địa lý kinh tế xã hội thế giới 1 bao gồm 2 tín chỉ, cung cấp cho sinh viên các tri thức về đặc điểm, tình hình cơ bản của kinh tế thế giới trong những thập kỷ gần đây, những biến động của nền kinh tế thế giới hiện đại. Các đặc điểm khái quát về điều kiện và tình hình phát triển của một số tổ chức khu vực và quốc gia tiêu biểu.

Tóm tắt  thông tin khóa học

Học phần này giới thiệu các nguyên tắc, nguyên lý áp dụng trong công tác kiểm định chất lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA

[NGHE NÓI TRUNG QUỐC 2]

Muốn học tốt ngoại ngữ thì phải phát triển 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết. Trong đó kỹ năng nghe và nói là 2 kỹ năng luôn phát triển song song cùng nhau và là 2 trong 4 kỹ năng quan trọng của việc học tiếng Trung Quốc. Học phần này giúp sinh viên nâng cao kỹ năng “Nghe – nói” sau khi đã được học học phần Nghe nói Trung Quốc 1. Thông qua các bài đàm thoại, vấn đáp, nghe đĩa xoay quanh các chủ đề về thời tiết, phục vụ ở nhà hàng, biểu diễn văn nghệ,… Sự kết hợp giữa kỹ năng nghe và nói của giáo trình giúp người học phát triển đồng đều hai kỹ năng trên. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, kỹ năng nghe đoạn văn dài; giúp sinh viên hoàn thiện hơn trong hành trình trang bị các kiến thức cơ bản, chuẩn bị tiếp nhận các kiến thức chuyên ngành.

Nếu thích cô thì em hãy chọn khóa học này.

[Dân tộc học]

Nội dung môn học gồm những kiến thức cơ bản về Dân tộc học như khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và lịch sử phát triển của ngành Dân tộc học của Việt Nam cũng như trên thế giới; tộc người và đặc trưng tộc người; về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam: đặc điểm phân bố và các đặc trưng văn hoá tộc người ở Việt Nam; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Từ đó có thể vận dụng vào việc nghiên cứu các vấn đề văn hoá và văn hoá tộc người.

Học phần bao gồm 6 chương nhằm trình bày những kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phân tích các loại biểu đồ như: biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ miền và biểu đồ kết hợp. Song song đó, học phần tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện và tư duy giải quyết vấn đề hiệu quả.

[Ghi tóm tắt  thông tin khóa học]

Tâm lý học Quản lý (2:1+1)

[Ghi tóm tắt  thông tin khóa học]

Thông tin này sẽ hiển thị khi sinh viên bấm vào khóa học trước khi ghi danh.

Học phần Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như sau: Những vấn đề chung về nhiệm vụ của phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán, cơ sở khoa học của việc hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán, chương trình hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán và hình thức tổ chức hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán. Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán.

PP toan - DHCQ - 16 - 20.docxPP toan - DHCQ - 16 - 20.docx