Học phần cung cấp kiến thức căn bản về:

- Các kiểu dữ liệu: định nghĩa, kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu có cấu trúc.

- Các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp trên bộ nhớ trong: tuyến tính, tìm nhị phân, các - phương pháp sắp xếp nội.

- Cấu trúc dữ liệu động: con trỏ, xâu liên kết, xâu đơn, vòng, đa liên kết, Stack (FILO), Queue (FIFO).

- Cây nhị phân.

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Học phần gồm 12 chương trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết về cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật và ứng dụng, nắm được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách sửa chữa một số khí cụ điện cơ bản nhằm ứng dụng có hiệu quả trong ngành nghề của mình

Học phần bao gồm 5 chương nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật robot; phân loại và ứng dụng robot; các thành phần cơ bản của Robot; các phương pháp xây dựng mô hình động học và động lực học của robot; các dạng bài toán điều khiển cho robot, thiết kế cơ khí và hệ thống điều khiển cho robot; lập trình, mô phỏng, vận hành điều khiển robot. Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy hệ thống, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

CT KTD_KT robot.docxCT KTD_KT robot.docx