Môn học nghiên cứu chi tiết mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử và vị trí, tính chất của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn; mối liên hệ giữa các đại lượng nhiệt động và chiều hướng, mức độ diễn biến của các quá trình hoá học; phản ứng oxy hoá khử, thế điện cực và ứng dụng nó để xét chiều hướng các phản ứng oxy hoá - khử; phản ứng axit - bazơ, tác động của các axit - bazơ trong dung dịch.

Cung cấp các thông tin cơ bản về sự hình thành và phân huỷ các chất hoá học trong môi trường, tác động của các chất ô nhiễm đến các thành phần của môi trường (đất, nước, khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển và sinh quyển).

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Học phần cung cấp kiến thức căn bản về  kỹ thuật ập trình windows trên nền Microsoft .NET,

Học phần giúp sinh viên nắm bắt các nguyên tắc và cách thức xây dựng một chương trình phần mềm trên nền tảng Microsoft .NET framework.

Học phần hóa đại cương trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học, là nền tảng để sinh viên có những hiểu biết cần thiết về thế giới vật chất xung quanh, nhận thức mối liên hệ giữa hóa học và các ngành khoa học, kỹ thuật khác. Ngoài ra học phần này giúp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các tài liệu trong những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật có liên quan đến hóa học.

Học phần này giúp sinh viên hiểu được cấu tạo chất, bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất; cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các qui luật diễn ra của các quá trình hóa học (nhiệt, động, cân bằng hóa học; dung dịch; điện hóa học..).

Môn học cung cấp cho sinh viên các phần nội dung chính như internet và phương pháp tìm kiếm thông tin; phân tích và xử lý các số liệu, xây dựng đồ thị, hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương cực tiểu bằng Excel và một số chương trình sử dụng trong hóa học như MS Equation, Chem Office. Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy giải quyết vấn đề.

Học phần cung cấp kiến thức chuyên môn về thực phẩm, an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, tình trạng ô nhiễm thực phẩm và việc sử dụng các chất hóa học, thuốc kháng sinh và các chất cấm trong sản xuất thực phẩm hiện nay. Hiểu được đại cương về vi sinh vật trong thực phẩm, các nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm. Các cơ chế gây độc của các tác nhân: sinh học, hóa học, vật lý, mức độ gây độc của các chất độc hiện diện trong thực phẩm. Các phương pháp phòng tránh các mối nguy sinh học, hóa học, vật lý trong thực phẩm. Nắm được các yêu cầu và biện pháp vệ sinh chủ yếu áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Học phần hóa đại cương trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hóa học, là nền tảng để sinh viên có những hiểu biết cần thiết về thế giới vật chất xung quanh, nhận thức mối liên hệ giữa hóa học và các ngành khoa học, kỹ thuật khác. Ngoài ra học phần này giúp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các tài liệu trong những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật có liên quan đến hóa học.

Học phần này giúp sinh viên hiểu được cấu tạo chất, bản chất nguyên tử và phân tử, từ đó giải thích các tính chất của vật chất; cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các qui luật diễn ra của các quá trình hóa học (nhiệt, động, cân bằng hóa học; dung dịch; điện hóa học..).