Ở học phần cuối này của chương trình tiếng Pháp, sinh viên sẽ được tập trung ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần cũng như kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra. Học phần này sẽ giúp sinh viên ôn luyện tất cả các kiến thức ngôn ngữ đã học của toàn bộ chương trình. Sinh viên sẽ không học thêm về lý thuyết mà chỉ tập trung trau dồi các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết để có thể có đủ năng lực sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế sau này.

         Trong xu thế hội nhập ngày nay, thành thạo ngoại ngữ là một trong những chiếc chìa khóa then chốt để mở cánh cửa tiến đến thành công. Trong đó, đ ọc hi ểu văn bản là một kỹ năng không thể thiếu để đánh giá mức độ thông thạo ngoại ngữ.

Học phần Đ ọ c 1 bước đầu rèn luyện kỹ năng đ ọc bằng tiếng Trung Quốc. So với các môn học khác, môn học này chú trọng rèn luyện k ỹ n ăng n h ận bi ết chữ Hán, các mẫu câu cơ bản, kh ả n ăng ph ân t ích c âu v à kh ả n ăng đ ọc hi ểu. Đồng thời, đ ọc 1 là môn học nền tảng, là điều kiện tiên quyết cho các học phần đ ọc ở cấp độ cao hơn. Môn học cung cấp kiến thức chữ Hán, từ vựng cơ bản, các mẫu câu giao tiếp đơn giản, các bài tập luyện đ ọc được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ sơ cấp. Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn có khả năng nhận dạng và xác định vấn đề, phác thảo vấn đề, biết cách quản lý nguồn lực và thời gian, kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa.

 

[Ghi tóm tắt  thông tin khóa học]

Thông tin này sẽ hiển thị khi sinh viên bấm vào khóa học trước khi ghi danh.

DE CUONG AUN - TO CHUC HDVCTA.pdfDE CUONG AUN - TO CHUC HDVCTA.pdf

Students following the course can understand the different research methods to do their own research and write appropriate research reports. The internal exercises help students examine some common matters in daily life. The midterm test requires students to find solutions for difficult problems in their major while the final test is a  research chosen for groups.

Research Methods in Linguistics.pdfResearch Methods in Linguistics.pdf

The course provides students with a number of activities in relation to 5 models of play activities, i.e. creating games, language games, games with rules, physical games and pretend games. This course also aims at developing teaching abilities in organizing activities in the classroom. 

VIDEO:

           Học phần Tiếng Trung kinh doanh (1) là môn học chú trọng rèn luyện kỹ năng kiến thức kinh doanh hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của từ ngữ kinh doanh, khả năng phân tích câu, dịch nghĩa câu và khả năng đọc hiểu để nấm vững kiến thức về kinh doanh thông qua các bài học cụ thể như: Hợp đồng mua bán, tài khoản ngân hàng, vận chuyển, quản trị kinh doanh... Môn học cung cấp kiến thức hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng của từ, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức kinh doanh, các bài tập luyện đọc được thiết kế trực quan sinh động, phù hợp với trình độ về kiến thức kinh doanh. Bên cạnh đó học phần còn cung cấp cho sinh viên kỹ năng đọc viết, nghe nói kinh doanh thông qua các nội dung tình huống đa dạng về kinh doanh của bài, cung cấp thêm khoảng 600 từ ngữ kinh doanh, các từ ngữ về kinh doanh, các mẫu câu khác. Các bài tập thực hành để thực hành kỹ năng viết kinh doanh dựa trên các tình huống cho sẵn của bài học.

       Vận dụng hương pháp luyện tập để giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghe nói, đọc viết. Ngoài ra, hoàn tất học phần này sinh viên còn có khả năng Kỹ năng thành lập nhóm, kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, kỹ năng thảo luận.

VIDEO 

FILE 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản trong Hình Thái Học, đề cập tới khái niệm về từ, phân tích cấu tạo từ, và cách tạo từ mới trong ngôn ngữ Anh