Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức về quá trình hình thành vầ phát triển của nền mỹ thuật tạo hình của Việt Nam

Trang bị những kiến thức cơ bản về mỹ thuật thông qua các hoạt động: Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Tìm hiểu tỷ lệ người, Ký họa, Vẽ tranh, Thường thức mỹ thuật. Qua đó, sinh viên hình thành và phát triển tư duy sáng tạo; tình cảm, cảm xúc thẩm mỹ để thực hiện tốt các bài tập thực hành theo yêu cầu chương trình đề ra.

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về tình hình giảng dạy môn học mỹ thuật ở trường tiểu học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong công tác giảng dạy môn mỹ thuật theo chương trình của trường tiểu học.