KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CƠN GIẬN DỮ:

Cơn giận dữ là một quá trình tâm lý, nó có thể tàn phá rất lớn các mối quan hệ, các hoạt động của con người mà con người đã xây dựng trước đây....

KỸ NĂNG GÓP Ý PHÊ BÌNH: Góp ý và phê bình là vấn đề rất quan trọng và cần phải có trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, góp ý phê bình giúp con người hoàn thiện hơn, để đưa lời góp ý phê bình cũng như nhận lời góp ý phê bình là vấn đề tế nhị và cần khéo léo...

 

KỸ NĂNG LẮNG NGHE: KN Lắng nghe là hình thức tiếp nhận thông tin một cách chủ động

KN Lắng nghe là một khả năng cũng là một nghệ thuật sống để hiểu được những gì mà người khác truyền đạt bằng lời hoặc bằng ngôn ngữ phi lời nói...


Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức và dạy học đạo đức trong chương trình môn Đạo đức ở Tiểu học, phương pháp giáo dục đạo đức và phương pháp dạy học môn đạo đức ở TH, trách nhiệm rèn luyện đạo đức của người giáo viên tiểu học để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.


Lịch sử tư tưởng giáo dục là môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục. Mục đích môn học nhằm trang bị cho người học hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về lịch sử những tư tưởng giáo dục trong nước và trên thế giới; định hướng cho người học khả năng nghiên cứu và vận dụng những tư tưởng vào trong thực tiễn hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục.

Nội dung chính bao gồm: lịch sử tư tưởng giáo dục thế giới bao gồm tư tưởng giáo dục thời cổ đại (Khổng Tử, Sôcrat, Platon, Arixtot, Demôcrit), tư tưởng giáo dục thời kỳ trung đại, thời kỳ văn hóa Phục Hưng; thời kỳ hiện đại (tư tưởng giáo dục của Usinxki, Jonh Locke, Cômenxki, Macarenco, Mác, Ăngghen, Lênin, Cao Nguyên Bồi, Jonh Deewey); lịch sử tư tưởng giáo dục Việt Nam bao gồm tư tưởng giáo dục Việt Nam thời kỳ phong kiến (Chu Văn An, Hồ Quý Ly, Nguyễn Trải, Lê Thánh Tông, Nguyễn Tường Tộ…), chính sách ngu dân của thực dân Pháp, tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam.