Học phần bao gồm 6 chương nhằm trình bày các kiến thức về kinh tế môi trường, mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau giữa môi trường và phát triển, các vấn đề về lợi ích, chi phí, cung và cầu trong nền kinh tế thị trường, phân tích các nguyên nhân kinh tế của thất bại thị trường và những giải pháp kinh tế để giải quyết vấn đề môi trường vì mục đích phát triển bền vững. Bên cạnh đó môn học còn cung cấp các công cụ đánh giá giá trị tài nguyên môi trường và phân tích chi phí - lợi ích để đánh giá hiệu quả của các dự án công về môi trường. Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

De cuong 2017 - Kinh te Moi truong - AUN - Anh Tuyet.docxDe cuong 2017 - Kinh te Moi truong - AUN - Anh Tuyet.docx

Học phần bao gồm 6 chương nhằm trình bày các kiến thức về kinh tế môi trường, mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau giữa môi trường và phát triển, các vấn đề về lợi ích, chi phí, cung và cầu trong nền kinh tế thị trường, phân tích các nguyên nhân kinh tế của thất bại thị trường và những giải pháp kinh tế để giải quyết vấn đề môi trường vì mục đích phát triển bền vững. Bên cạnh đó môn học còn cung cấp các công cụ đánh giá giá trị tài nguyên môi trường và phân tích chi phí - lợi ích để đánh giá hiệu quả của các dự án công về môi trường. Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

De cuong 2017 - Kinh te Moi truong - AUN - Anh Tuyet.docxDe cuong 2017 - Kinh te Moi truong - AUN - Anh Tuyet.docx

Học phần bao gồm 6 chương nhằm trình bày các kiến thức về mô hình hóa môi trường và các ứng dụng cơ bản của một số mô hình thông dụng, bao gồm:

-         Những kiến thức chung như khái niệm, vai trò của mô hình hóa, các đặc tính của chất ô nhiễm; các pha khác nhau của môi trường.

-         Mô hình toán để mô phỏng động lực học dòng chảy, các điều kiện khí tượng; quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường (GAUSS, BERLIAND, Streeter Sphelps…)

-         Các bài tập, tính toán liên quan đến quá trình khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường nước và không khí.

-         Các phần mềm mô hình phổ biến trên thế giới và Việt Nam như MIKE 11, MIKE 21, AERMOD, MODEFLOW, SWAT…

Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

De cuong 2018 - Mo hinh hoa MT - AUN - Anh Tuyet.docxDe cuong 2018 - Mo hinh hoa MT - AUN - Anh Tuyet.docx

Học phần bao gồm 6 chương nhằm trình bày các kiến thức về viễn thám, nguyên lý thu nhận ảnh viễn thám, cơ sở khoa học và cấu trúc dữ liệu ảnh viễn thám, các loại thiết bị sử dụng trong thu nhận ảnh viễn thám như bộ cảm biến và vật mang, những kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản, các phương pháp phân loại ảnh viễn thám và một số ứng dụng của viễn thám trong quản lý tài nguyên môi trường. Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

De cuong 2018 - Co so vien tham - AUN - Anh Tuyet.docxDe cuong 2018 - Co so vien tham - AUN - Anh Tuyet.docx

Trong học phần này, sinh viên được tiếp cận thực tế về quá trình thực hiện sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Sinh viên tiếp cận được phương pháp xác định dòng thải, cân bằng vật chất và năng lượng, tính chi phí tổn thất do phát sinh chất thải và các cơ hội sản xuất sạch hơn. Thông qua kinh nghiệm tiếp cận từ thực tế, sinh viên vận dụng để làm đồ án sản xuất sạch hơn.

 

DE CUONG CHI TIET Đồ án SXSH.docxDE CUONG CHI TIET Đồ án SXSH.docx

Học phần đề cập đến những khái niệm cơ bản liên quan đến lao động (điều kiện lao động, tai nạn lao động, mối nguy,…), bảo hộ lao động  và an toàn vệ sinh môi trường; Học phần cũng cung cấp các kiến thức về quản lý rủi ro trong lao động, đánh giá mức độ an toàn của một cơ sở/doanh nghiệp. Đi sâu vào phân tích các kỹ thuật an toàn lao động, kỹ thật vệ sinh môi trường giữ gìn môi trường làm việc, biện pháp phòng chống ô nhiễm, giải pháp cho tương lai để ngăn ngừa tai nạn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp; Học phần cũng cung cấp kiến thức về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001

DE CUONG CHI TIET ATLD-VSMT.docxDE CUONG CHI TIET ATLD-VSMT.docx

Học phần bao gồm 6 bài thực hành nhằm trang bị cho sinh viên các cách thức tải ảnh viễn thám, các kỹ thuật tăng cường chất lượng ảnh, nắn ảnh, cắt ảnh, phân loại ảnh và thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ.

De cuong 2018 - TT co so vien tham - AUN - Anh Tuyet.docxDe cuong 2018 - TT co so vien tham - AUN - Anh Tuyet.docx

Hệ thống quản lý môi trường là một trong những học phần quan trọng có tính ứng dụng vào thực tế rất cao. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và đánh giá hệ thống quản lý môi trường và ISO 14001. Sinh viên có thể phát triển và thiết lập chính sách môi trường, quy hoạch hệ thống quản lý môi trường EMS, xây dựng và vận hành hệ thống, kiểm tra và đánh giá sự chắc chắn EMS, kiểm toán môi trường.

Học phần đề cập đến công tác an toàn lao động, hệ thống pháp luật hiện hành và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất công nghiệp. Những biện pháp kỹ thuật về  an toàn thiết bị, hóa chất, môi trường vệ sinh lao động, biện pháp quản lý để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất.

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý nước cấp, trang bị kỹ năng, tính toán, thiết kế hoặc thi công, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp.

De cuong AUN XLNC.docxDe cuong AUN XLNC.docx

Môn học củng cố kiến thức về cơ sở của quá trình xử lý, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp và nước ăn uống. Nội dung thực hành nhằm xác định các thông số tối ưu cho quá trình xử lý nước cấp bằng các phương pháp lắng, lọc, khử trùng với các mô hình lắng vách nghiêng, lọc cát nhanh, lọc than, khử trùng UV tại nhà máy xử lý nước cấp. 

De cuong Thuc tap XLNC.docxDe cuong Thuc tap XLNC.docx

Môn học đề cập đến vấn đề bảo hiểm lao động và an toàn lao động: các quy định về an toàn của nhà nước, an toàn ngành phòng chống cháy nổ, trang bị cho người học kiến thức về phòng chống cháy nổ và các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất.

De cuong AUN Quan ly an toan chay no.docxDe cuong AUN Quan ly an toan chay no.docx

Cung cấp kiến thức cơ bản về phần mềm vẽ kỹ thuật môi trường và các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật môi trường. Môn học đi sâu vào ứng dụng tin học trong vẽ kỹ thuật, các kỹ năng để hoàn thành bản vẽ nhanh chóng, chính xác.

De cuong TH VKT moi truong.docxDe cuong TH VKT moi truong.docx