Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 cung cấp cho người học những hiểu biết và kỹ năng cơ bản về nghề dạy học như: Tìm hiểu về nghề nghiệp giáo viên; kỹ năng chủ nhiệm lớp ở trường TH; một số kỹ năng mềm liên quan đến hoạt động dạy và học; kỹ năng giao tiếp- ứng xử sư phạm của người giáo viên ở trường TH.

Học phần Thực hành Tâm lý học phát triển củng cố cho người học những kiến thức cơ bản về những đặc điểm của sự hình thành và phát triển tâm lý con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi thông qua các bài tập thực hành. Nội dung chính của học phần bao gồm các bài tập về: Khái quát về Tâm lý học phát triển; bản chất của sự phát triển tâm lý người; sự phát triển tâm lý trẻ em từ 0-6 tuổi; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thiếu nhi; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thiếu niên; sự phát triển tâm lý lứa tuổi đầu thanh niên; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thanh niên sinh viên; những nét tâm lý đặc trưng của người trưởng thành và người già.

Thực hành Tâm lý học phát triển 0-1-D19TL01.docxThực hành Tâm lý học phát triển 0-1-D19TL01.docx

Học phần Tham vấn học đường trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về các vấn đề liên quan đến hoạt động tham vấn ở trường học. Nội dung chính của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; các liệu pháp tâm lý trong tham vấn học đường; một số rối nhiễu tâm lý thường gặp ở lứa tuổi tiểu học; phối hợp các lực lượng giáo dục trong tham vấn học đường.

DCCT Tham van (1,1) AUN Tieu hoc D17.pdfDCCT Tham van (1,1) AUN Tieu hoc D17.pdf

Học phần bao gồm 5 chương nhằm trình bày các kiến thức về Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm tiểu học bao gồm: Những vấn đề lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em theo lứa tuổi, đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học, tâm lý học dạy học tiểu học, tâm lý học giáo dục tiểu học và tâm lý học nhân cách giáo viên tiểu học. Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

Mau DCCT TLH Tiểu học (1+1) khóa 2019-2023 sau KD-Nhung soan.docxMau DCCT TLH Tiểu học (1+1) khóa 2019-2023 sau KD-Nhung soan.docx

Học phần gồm 6 chương nhằm trình bày những kiến thức tổng quan về khoa học tâm lý người. Nội dung chính của học phần bao gồm: Tâm lý học là một khoa học; hoạt động và giao tiếp; sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức; tình cảm và ý chí; nhân cách. Song song đó học phần tích hợp giảng dạy các kỹ năng tư duy: tư duy phân tích, biện luận, giải quyết vấn đề và các kỹ năng mềm như: giao tiếp và làm việc nhóm.

TLHĐC - 2-0.docxTLHĐC - 2-0.docx

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về những hiện tượng tâm lý, những quy luật tâm lý diễn ra ở người làm công tác quản lý/ lãnh đạo, từ đó có thể hình thành cho mình kỹ năng quản lý và ứng xử với đồng nghiệp với lãnh đạo của mình trong công việc sau này.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT.pdfĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT.pdf

Học phần Tâm lý học nhân cách cung cấp những kiến thức lý luận về nhân cách (khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, các thuộc tính phức hợp của nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách), đồng thời đề cập một số cách tiếp cận nhân cách theo những trường phái khác nhau. Từ đó, học phần giúp sinh viên có cách nhìn nhận khoa học về nhân cách góp phần vào việc hình thành nhân cách cho con người. Song song đó học phần tích hợp giảng dạy các kỹ năng nghề nghiệp như: kỹ năng giải quyết những vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm.

DCCT- AUN TLH nhan cách-HK 1.docxDCCT- AUN TLH nhan cách-HK 1.docx

Học phần “Tham vấn tâm lý” giới thiệu hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học ứng dụng tâm lý trong thực hành chăm sóc sức khỏe tâm lý con người. Học phần gồm có 4 chương: Lý luận chung về tham vấn tâm lý; các lý thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lý; nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lý; quy trình tham vấn tâm lý.

DCCT THAM VAN TAM LY- (3,0).pdfDCCT THAM VAN TAM LY- (3,0).pdf

Học phần Tham vấn học đường trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại về các vấn đề liên quan đến hoạt động tham vấn ở trường học. Nội dung chính của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về tham vấn học đường; các liệu pháp tâm lý trong tham vấn học đường; một số rối nhiễu tâm lý thường gặp ở lứa tuổi tiểu học; phối hợp các lực lượng giáo dục trong tham vấn học đường.

DCCT Tham van (1,1) AUN Tieu hoc D17.pdfDCCT Tham van (1,1) AUN Tieu hoc D17.pdf

Học phần Thực hành Tâm lý học phát triển củng cố cho người học những kiến thức cơ bản về những đặc điểm của sự hình thành và phát triển tâm lý con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi thông qua các bài tập thực hành. Nội dung chính của học phần bao gồm các bài tập về: Khái quát về Tâm lý học phát triển; bản chất của sự phát triển tâm lý người; sự phát triển tâm lý trẻ em từ 0-6 tuổi; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thiếu nhi; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thiếu niên; sự phát triển tâm lý lứa tuổi đầu thanh niên; sự phát triển tâm lý lứa tuổi thanh niên sinh viên; những nét tâm lý đặc trưng của người trưởng thành và người già.

Thực hành Tâm lý học phát triển (0,1).docxThực hành Tâm lý học phát triển (0,1).docx