Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế thể loại công trình nhà ở. Giúp cho người học nắm vững phương pháp nghiên cứu thiết kế công trình từ giai đoạn tìm hiểu đề tài, nhiệm vụ thiết kế, biết phân tích đánh giá khu đất, dây chuyền công năng trước khi tìm ý sang tác.

ĐAKT NHÀ Ở NHIỀU TẦNG-KR202.docxĐAKT NHÀ Ở NHIỀU TẦNG-KR202.docx