Viện Phát triển Ứng dụng

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về quang phổ nguyên tử một điện tử và quang phổ nguyên tử hai điện tử. Vận dung kiến thức về quang phổ nguyên tử để giải thích các hiện tượng quang học trong thực tế và trong kỹ thuật. Giải được các bài tập về quang phổ nguyên tử có liên quan. Nắm được phương pháp phổ phát xạ nguyên tử và ứng dụng.

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về: chuyển động trong phân tử và nguồn gốc của quang phổ phân tử, bức xạ lưỡng cực điện, xác suất chuyển dời, quy tắc lựa chọn, sự đối xứng của phân tử, phổ quay của phân tử, phổ dao động của phân tử 2 nguyên tử, phổ tán xạ Raman, phổ điện tử của phân tử, các phương pháp phổ phân tử và ứng dụng.

Môn học nhằm rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về thực hành vật lý đại cương, nắm rõ nguyên tắc các phép đo trong vật lý, xác định một số đại lượng vật lý thông qua các bài thực hành.

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Học phần này gồm 5 chương nhằm trình bày các kiến thức Toán cơ bản liên quan đến  ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, mô hình cân bằng tuyến tính, mô hình Input-Output Leontief, không gian vectơ.  Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng:  tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng hoạt động nhóm.

De cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdfDe cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdf

Học phần này gồm 5 chương nhằm trình bày các kiến thức Toán cơ bản liên quan đến  ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, mô hình cân bằng tuyến tính, mô hình Input-Output Leontief, không gian vectơ.  Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng:  tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng hoạt động nhóm.

De cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdfDe cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdf

-  Học phần giảng dạy các kiến thức về: Ma trận, định thức, phương trình tuyến tính, không gian vectơ ; ứng dụng để giải quyết các bài toán kinh tế.

- Môn học rèn luyện kỹ năng như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm cho người học.

- Môn học rèn luyện thái độ đạo đức nghề nghiệp.

Học phần bao gồm 3 chương nhằm trình bày các kiến thức về cơ sở động học của laser, các loại laser thông dụng và ứng dụng của laser trong khoa học kỹ thuật, quân sự, y học và đời sống. Ngoài ra, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.

Môn học cung cấp các chuyên đề quan trọng trong hóa hữu cơ hiện đại:

- Cơ sở hóa hữu cơ của thuốc hóa dược

- Cơ sở hóa hữu cơ của hương liệu

- Tinh dầu

- Hóa học dầu mỏ

Ngoài ra mô học còn cung cấp: Phương pháp tìm kiếm tài liệu; Phương pháp đọc và phân tích tài liệu khoa học; Phương pháp tổng hợp và viết báo cáo khoa học; Các vấn đề về quyền tác giả, đạo văn, … Môn học cung cấp các kỹ năng: Lên kế hoạch và quản lý công việc, Viết báo cáo khoa hoc; Thuyết trình, báo cáo.

Môn học bao gồm:

1) Mô phỏng động lực học phân tử bằng phần mềm LAMMPS,

2) Khảo sát quá trình nóng chạy của vật liệu,

3) Khảo sát quá trình đông đặc của vật liệu,

4) Thực hành mô phỏng trên máy tính.

KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 

HK3- NĂM HỌC 2020-2021

THỜI GIAN: 60 PHÚT

* Lưu ý:

- Thời gian thi thử : từ 1/8/2021 đến 1/9/2021

- Đối tượng: Tất cả Sinh Viên muốn làm quen với thi Trắc nghiệm trực tuyến

Sinh viên nắm được các định luật, khái niệm và quy luật chuyển động của chất điểm, sinh viên nắm được nội dung của các định luật Niuton, phương trình cơ bản của động lực học và các loại lực trong tự nhiên, sinh viên nắm được quy luật chuyển động của hệ chất điểm và quy luật chuyển động của vật rắn, phương trình chuyển động của vật rắn, sinh viên nắm được khái niệm về công và năng lượng, sinh viên nắm được nội dung cơ bản cuả thuyết động học phân tử và khái niệm khí lý tưởng, sinh viên nắm được nội dung của nguyên lý thứ nhất và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học, khái niệm Entropy và ứng dụng, sinh viên nắm các khái niệm cơ bản và các định luật của điện trường tĩnh, vật dẫn và điện môi, dòng điện không đổi.