Khoa Công nghệ Thực phẩm

Học phần Sinh lý học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chức năng sinh lí của các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể người (hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, trao đổi chất và năng lượng, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ vận động, hệ thần kinh và các cơ quan phân tích). Đồng thời, học phần cũng cung cấp các cơ sở sinh lý vận dụng vào việc nuôi dưỡng và giáo dục học sinh.

DCCT_SINH LY HOC_2020.docxDCCT_SINH LY HOC_2020.docx

Môn học nhằm rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về thực hành vật lý đại cương, nắm rõ nguyên tắc các phép đo trong vật lý, xác định một số đại lượng vật lý thông qua các bài thực hành.

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Học phần này gồm 5 chương nhằm trình bày các kiến thức Toán cơ bản liên quan đến  ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, mô hình cân bằng tuyến tính, mô hình Input-Output Leontief, không gian vectơ.  Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng:  tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng hoạt động nhóm.

De cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdfDe cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdf

Học phần này gồm 5 chương nhằm trình bày các kiến thức Toán cơ bản liên quan đến  ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, mô hình cân bằng tuyến tính, mô hình Input-Output Leontief, không gian vectơ.  Song song đó, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng:  tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng hoạt động nhóm.

De cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdfDe cuong TCC C2-Toan kinh te2020.pdf

-  Học phần giảng dạy các kiến thức về: Ma trận, định thức, phương trình tuyến tính, không gian vectơ ; ứng dụng để giải quyết các bài toán kinh tế.

- Môn học rèn luyện kỹ năng như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm cho người học.

- Môn học rèn luyện thái độ đạo đức nghề nghiệp.

Môn học cung cấp các chuyên đề quan trọng trong hóa hữu cơ hiện đại:

- Cơ sở hóa hữu cơ của thuốc hóa dược

- Cơ sở hóa hữu cơ của hương liệu

- Tinh dầu

- Hóa học dầu mỏ

Ngoài ra mô học còn cung cấp: Phương pháp tìm kiếm tài liệu; Phương pháp đọc và phân tích tài liệu khoa học; Phương pháp tổng hợp và viết báo cáo khoa học; Các vấn đề về quyền tác giả, đạo văn, … Môn học cung cấp các kỹ năng: Lên kế hoạch và quản lý công việc, Viết báo cáo khoa hoc; Thuyết trình, báo cáo.

Môn học bao gồm:

1) Mô phỏng động lực học phân tử bằng phần mềm LAMMPS,

2) Khảo sát quá trình nóng chạy của vật liệu,

3) Khảo sát quá trình đông đặc của vật liệu,

4) Thực hành mô phỏng trên máy tính.