Viện Phát triển Chiến lược

Học phần định hướng một cách tiếp cận trong nghiên cứu khoa học theo kiểu chéo nhauvượt lên trên các ngành cụ thể với tinh thần hợp tác ngay từ đầu  bình đẳng giữa các nhà khoa học với  hội.  

 Là một vùng biển đóng vai trò quan  trọng trong hệ thống giao thương tại châu Á – Thái Bình DươngBiển Đông đang ngày càng thu hút sự chú ý của các quốc gia trên thế giới bởi các nguồn lực phong phú  tiềm năng phát triểnBiển Đông đã trở thành nơi hội tụ về lợi ích chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới, do đó  vùng biển này đang ngày càng trở thành nơi cạnh tranh về ảnh hưởng của các quốc giađặc biệt  các cường quốcNhiều quốc gia trong khu vực đã đưa ra các yêu sách chủ quyền đối với các vùng biển đảo tại Biển Đôngmối quan hệ chồng chéo về chủ quyền đã khiến an ninh khu vực ngày càng trở thành trọng tâm trong chính sách của các quốc gia khu vực. Do đónghiên cứu về vấn đề Biển Đông  một nội dung hết sức cần thiết  quan trọng. 

Cung cấp cho SV những kiến thức  bảnkhái quát về vấn đề chủ quyềnxung đột cũng như các sáng kiến  hoạt động thực tiễn nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác, an ninh tại Biển Đông