Sau khi hoàn thành học phần Tiếng Trung Kinh Doanh 4 người học sẽ có thể lưu loát sử dụng tiếng Trung để sử dụng trong các giao dịch thương mại cũng như trong các trường hợp của chuyên ngành kinh tế, ví dụ hiểu rõ cách tuyển dụng nhân sự hay cách ứng tuyển vị trí làm việc, cách đăng các thông tin tuyển dụng, cách đánh giá sự phát triển của công ty, v.v...

Học phần gồm 10 bài được giảng dạy trong 15 buổi học.