Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức về quá trình hình thành vầ phát triển của nền mỹ thuật tạo hình của Việt Nam

Học phần Ngữ âm tiếng Việt cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về ngữ âm tiếng Việt như: khái niệm ngữ âm, hệ thống các yếu tố ngữ âm tiếng Việt như âm vị, âm tố, âm tiết; sự tương đồng và khác biệt của ngữ âm tiếng Việt với một số ngôn ngữ khác trên thế giới; vấn đề chính âm và chính tả; việc dạy tiếng Việt ở trường phổ thông...