Học phần Ngữ âm tiếng Việt cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về ngữ âm tiếng Việt như: khái niệm ngữ âm, hệ thống các yếu tố ngữ âm tiếng Việt như âm vị, âm tố, âm tiết; sự tương đồng và khác biệt của ngữ âm tiếng Việt với một số ngôn ngữ khác trên thế giới; vấn đề chính âm và chính tả; việc dạy tiếng Việt ở trường phổ thông...

 

Tổng quan về các vấn đề văn học trung đại Việt Nam:

- Khuynh  hướng sáng tác

- Tác giả

- Sự ảnh hưởng của lịch sử, văn hóa, tôn giáo

Đề cương môn học.docxĐề cương môn học.docx