Tạo điều kiện cho sinh viên có dịp tìm hiểu, khám phá, hiểu rõ về quy trình sản xuất, quy trình hoạt động của doanh nghiệp, nguyên lý hoạt động của hệ thống sản xuất, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các phần tử thuộc lĩnh vực hệ thống điện, hệ thống tự động hóa, năng lượng tái tạo, điện tử vi mạch và quy trình an toàn điện trong nhà máy… ;

Tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu với các nhân viên trong các doanh nghiệp để mở rộng kiến thức, phục vụ cho nghề nghiệp sau khi ra trường,

KIEN TAP KY THUAT_AUN_11_2018.docxKIEN TAP KY THUAT_AUN_11_2018.docx