Học phần Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học nghiên cứu, mô tả đặc điểm phát triển về cấu tạo và sinh lí về: Sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em; Sự phát triển các hệ cơ quan: Hệ thần kinh; Các giác quan; Đặc điểm sinh lí về vận động, dinh dưỡng, nội tiết, sinh dục và trao đổi chất của học sinh tiểu học. 

SINH LI TRE TIEU HOC_2020.docxSINH LI TRE TIEU HOC_2020.docx

Học phần Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học nghiên cứu, mô tả đặc điểm phát triển về cấu tạo và sinh lí về: Sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em; Sự phát triển các hệ cơ quan: Hệ thần kinh; Các giác quan; Đặc điểm sinh lí về vận động, dinh dưỡng, nội tiết, sinh dục và trao đổi chất của học sinh tiểu học. 

SINH LI TRE TIEU HOC_2020.docxSINH LI TRE TIEU HOC_2020.docx

SINH LÝ TRẺ LỨA TUỔI TIỂU HỌC D21GDTH09

SỐ TIẾT 30 TIẾT

GV DẠY NGUYỄN VINH HIỂN

Học phần Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học nghiên cứu, mô tả đặc điểm phát triển về cấu tạo và sinh lí về: Sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể trẻ em; Sự phát triển các hệ cơ quan: Hệ thần kinh; Các giác quan; Đặc điểm sinh lí về vận động, dinh dưỡng, nội tiết, sinh dục và trao đổi chất của học sinh tiểu học

SINH LI TRE TIEU HOC_2020.docxSINH LI TRE TIEU HOC_2020.docx