Lưu ý 

1. Sinh viên chuẩn bị sẳn thông tin ID/PASS Teamviewer/ UltraViewer để cung cấp cho bộ phận kỹ thuật khi cần hỗ trợ

2. Sinh viên chỉ làm bài một lần duy nhất.

3. Trong khi làm bài, câu nào chưa làm được có thể đặt cờ để quay lại.

4. Sau khi nộp bài sẽ biết điểm, không biết đáp án.

5. Hết giờ làm bài, hệ  thống tự thu bài. Sinh viên được biết điểm

Lưu ý 

1. Sinh viên chuẩn bị sẳn thông tin ID/PASS Teamviewer/ UltraViewer để cung cấp cho bộ phận kỹ thuật khi cần hỗ trợ

2. Sinh viên chỉ làm bài một lần duy nhất.

3. Trong khi làm bài, câu nào chưa làm được có thể đặt cờ để quay lại.

4. Sau khi nộp bài sẽ biết điểm, không biết đáp án.

5. Hết giờ làm bài, hệ  thống tự thu bài. Sinh viên được biết điểm