Nhập môn ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) gồm có 4 chương. Trong đó, chương 1 cung cấp cho sinh viên những thông tin về Trường Đại học Thủ Dầu Một, khoa Công nghiệp Văn hóa; chương 2: Tổng quan về các ngành CNVH; chương 3: Tổng quan về các chương trình đào tạo thuộc khoa CNVH. Bên cạnh đó, chương 4 cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho việc học hiệu quả tại Đại học và những định hướng nghề nghiệp trong tương lai để thích ứng được với môi trường tác nghiệp liên quan.