Nhập môn ngành Du lịch gồm có 4 chương. Trong đó, chương 1 cung cấp cho sinh viên những thông tin về Trường Đại học Thủ Dầu Một, khoa Công nghiệp Văn hóa; chương 2: Tổng quan về các ngành CNVH; chương 3: Tổng quan về các chương trình đào tạo thuộc khoa CNVH, Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản trong DL, lịch sử hình thành và phát triển của ngành DL, tầm quan trọng của DL trong mối tương tác với các lĩnh vực khác (kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường), các tổ chức quản lý DL, các điều kiện để phát triển DL, các hoạt động kinh doanh trong DL và các xu hướng DL hiện nay. Bên cạnh đó, chương 4 cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho việc học hiệu quả tại Đại học và những định hướng nghề nghiệp trong tương lai để thích ứng được với môi trường tác nghiệp liên quan. 

3 GIAO.TRINH-CAC.NGANH.CNVH-2014.pdf3 GIAO.TRINH-CAC.NGANH.CNVH-2014.pdf