Môn học giới thiệu ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử; ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế, khả năng phản ứng, tính chất vật lý và hóa học của hợp chất hữu cơ; các cơ chế phản ứng quan trọng trong hóa học hữu cơ.


DE CUONG HP- CDIO-CSLT Hoa huu co(2+0)-Duyen.docxDE CUONG HP- CDIO-CSLT Hoa huu co(2+0)-Duyen.docx