Học phần nhập môn ngành CNTT được thiết kế để giúp sinh viên năm thứ nhất làm quen với môi trường mới và tiến bước thành công  trên con đường trở thành kỹ sư CNTT  tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về CNTT, Internet; Đạo đức nghề nghiệp CNTT; Giới thiệu về ngành hệ thống thông tin và ngành kỹ thuật phần mềm; Các bước kiến tạo một sản phẩm; Định hướng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, kỹ năng cá nhân. Cụ thể:

- Giới thiệu về CNTT và các lĩnh vực ứng dụng

- Kỹ năng học đại học và kỹ năng soạn slide báo cáo

- Kỹ năng khai thác thông tin và giao tiếp bằng điện tử

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư CNTT

- Kiến tạo sản phẩm, quy trình

- Phát triển ứng dụng CNTT

- Định hướng và phát triển nghề nghiệp CNTT

- Giới thiệu Chương trình đào tạo ngành HTTT và ngành KTPM