Học phần Tiếng Trung giao tiếp 2 là là một môn quan trọng cho bất cứ sinh viên nào học ngoại ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Trung Quốc. Mục đích chính của học phần này là giúp đỡ sinh viên trang bị thêm vốn từ vựng,  giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nói về một chủ đề,  một quan điểm trong cuộc sống để  giao tiếp được tự nhiên hơn, trôi chảy hơn.

 Học phần này gồm tất cả 10 bài: “让我们认识一下,购物,让我喜欢让我忧、民以食为天、有什么别的病、爱情是什么、就业的路有多长、悠着点,别累着、善待你的钱包、多个朋友多条路、我的未来不是梦”  chủ đề chủ yếu xoay quanh cách nhìn nhận cuộc sống về tình yêu, bạn bè, sức khỏe, công việc . Quan trọng hơn cả là kết thúc học phần này sinh viên sẽ biết cách  trình bày  ý kiến của mình, đối với cuộc sống  một cách khách quan hơn, tích cực hơn.

VIDEO