Nội dung môn học chủ yếu về kiến thức ngữ pháp tiếng Trung cơ bản (ý nghĩa và cách sử dụng các phó từ, liên từ, kết cấu cố định…) kết hợp so sánh với tiếng Việt thông qua các bài hội thoại, điểm ngữ pháp và các dạng bài tập (dịch câu, điền chỗ trống, hoàn thành câu, đặt câu, sửa câu sai, hoàn thành đối thoại…)

video