Sau khóa học sinh viên có thể nghe nói những mẫu giao tiếp hằng ngày trong cuộc so6ngs, đạt chuẩn B1 khung tham chiếu châu âu

video