Học phần bao gồm 8 chương, các chương trình bày các kiến thức liên quan đến bệnh học ở động vật như: Các khái niệm thường dung trong bệnh lý động vật; Các phản ứng tự vệ của cơ thể; Bệnh truyền lây; Bệnh ký sinh trùng; Bệnh nội khoa; Bệnh ngoại khoa; Bệnh sản khoa; Bệnh ở động vật thuỷ sản.