- Mô tả môn học:  gồm 6 chương nhằm trình bày các kiến thức về chuyên ngành Vật lý bao gồm: Những cơ sở của cơ học lượng tử; Công cụ toán học và các luận điểm cơ bản của cơ học lượng tử; Phương trình Schrödinger, Hiệu ứng lượng tử qua các bài toán chuyển động một chiều; Dao động tử điều hòa; Lý thuyết nhiễu loạn. 

- Mục tiêu của môn học:

          + Nghiên cứu các cơ sở  của cơ học lượng tử, phương trình Schrödinger,  sự biến đổi theo thời gian của các trạng thái lượng tử, các tính chất của chuyển động của hạt trong các trường ngoài (trường đàn hồi, trường xuyên tâm, trường điện từ, rào thế,...).

              + Rèn luyện cho người học các kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, đưa ra các giải pháp khắc phục lỗi, tư duy phân tích và tư duy phản biện.

- Đánh giá môn học: Điểm môn học = giữa kỳ (50%) + cuối kỳ (50%)

DCCT_AUN-CO_HOC_LUONG_TU_3+0-DUY_ANH.pdfDCCT_AUN-CO_HOC_LUONG_TU_3+0-DUY_ANH.pdf