"Bàn tay nặn bột” ( tiếng Pháp là “ La main à la pâte” ; tiếng Anh: Hand on) là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm nghiên cứu, áp dụng cho việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên. “ Bàn tay nặn bột” ( BTNB) chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng các thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra...

     Khóa học cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về Phương pháp Bàn tay nặn bột, cách thức vận dụng phương pháp này vào việc dạy các bài cụ thể trong chương trình Tự nhiên xã hội ở tiểu học.