Học phần giúp cho người học vận dụng các kiến thức lý thuyết vào thực hành tính toán thiết kế các bộ phận của kết cấu nhịp cầu thép có sơ đồ kết cấu giản đơn.

- Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế cầu thép như: nguyên lý tính toán, các bộ phận, sơ đồ tính, tải trọng và tổ hợp tổ tải trọng.

- Phân tích, đánh giá khả năng chịu lực các bộ phận kết cấu cầu thép.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

- Triển khai tổ chức thiết kế kỹ thuật thép

- Tính toán sử dụng vật liệu phù hợp cho các các công trình cầu thép hợp lý.

DE CUONG do an thiet ke cau Thep  2019.pdfDE CUONG do an thiet ke cau Thep 2019.pdf