Môn học nhằm rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về thực hành phân tích định lượng các chất theo các phương pháp chuẩn độ axit – bazơ, complexon, oxi hoá khử, kết tủa tạo phức và phân tích khối lượng.

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

DCCT AUN_Thuc hanh Hoa Phan tich.docxDCCT AUN_Thuc hanh Hoa Phan tich.docx