VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1

CHƯƠNG 1-ĐỘNG HỌC

1.1. HỆ QUY CHIẾU

1.2. CÁC KHÁI NIỆM

1.3. VẬN TỐC

1.4. GIA TỐC

1.5. NĂNG LƯỢNG