Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Microsoft Powerpoint, sử dụng Internet và E-mail, giới thiệu phần mềm giúp sinh viên soạn các dạng bài tập như: trắc nghiệm, ghép đôi, kéo thả chữ, điền khuyết …

Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu cho sinh viên một số công cụ cơ bản để xử lý các file âm thanh, video như: cắt file, ghép file, đổi đuôi… giúp sinh viên thiết kế bài giảng phong phú sinh động.