[Ghi tóm tắt  thông tin khóa học]

Thông tin này sẽ hiển thị khi sinh viên bấm vào khóa học trước khi ghi danh.