Học phần cung cấp kiến thức chuyên môn về thực phẩm, an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, tình trạng ô nhiễm thực phẩm và việc sử dụng các chất hóa học, thuốc kháng sinh và các chất cấm trong sản xuất thực phẩm hiện nay. Hiểu được đại cương về vi sinh vật trong thực phẩm, các nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm. Các cơ chế gây độc của các tác nhân: sinh học, hóa học, vật lý, mức độ gây độc của các chất độc hiện diện trong thực phẩm. Các phương pháp phòng tránh các mối nguy sinh học, hóa học, vật lý trong thực phẩm. Nắm được các yêu cầu và biện pháp vệ sinh chủ yếu áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.