Công nghệ Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi là môn khoa học cơ sở. Học phần này giúp sinh viền nắm được vai trò các chất dinh dưỡng: nước, protein, năng lượng, vitamin, khoáng... đối với động vật nuôi; Một số bệnh liên quan đến các chất dinh dưỡng; Một số phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng, ước tính giá trị năng lượng của các loại thức ăn cho động vật nuôi. Đặc điểm dinh dưỡng của các nguồn thức ăn; Kỹ thuật cung cấp thức ăn, nuôi dưỡng, chế biến và bảo quản thức ăn, phương pháp sử dụng một số loại thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học trong nuôi dưỡng động vật nuôi, phương pháp giải quyết thức ăn, lập khẩu phần ăn cho vật nuôi nhằm tạo nền lý luận kiến thức cho kỹ thuật chăn nuôi chuyên khoa.

Môn học Thức ăn và dinh dưỡng động vật có 2 nội dung chính:

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tác động sinh học của các dưỡng chất như năng lượng, protein, lipid, glucid, chất khoáng và vitamin đối với gia 
súc. Đồng thời các nhu cầu dưỡng chất này đối với sự phát triển và sản xuất của gia súc.

- Giới thiệu tính chất của các nguyên liệu dùng làm thức ăn gia súc. Sự phân loại các nguyên liệu theo thành phần dưỡng. Ngoài ra học sinh sẽ được giới thiệu các phương pháp sản xuất thức ăn và tổ hợp thức ăn hỗn hợp theo với nhu cầu các hướng sản xuất khác nhau của gia súc.

AUN_THUC AN VA DINH DUONG VAT NUOI.doc.pdfAUN_THUC AN VA DINH DUONG VAT NUOI.doc.pdf