Học  phần  “Kỹ thuật sản xuất rau an toàn” trang  bị  cho  sinh  viên  các  kiến  thức  cơ  bản  về  quy  luật  sinh trưởng, phát  triển của  các  loại  rau. Đồng thời cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật sản xuất  rau  an  toàn,  áp dụng công nghệ nhà màng  để hỗ trợ cho trồng rau ứng dụng công nghệ cao, quản lý  tốt  sâu bệnh, dinh dưỡng và môi trường khí hậu, tạo điều kiện tối hảo cho sự sinh trưởng của cây rau nhằm đạt năng suất và chất lượng tối đa.

De cuong Ky thuat SX RAT  CNNM.pdfDe cuong Ky thuat SX RAT CNNM.pdf