Khoá học nhằm triển khai một số Nghị quyết, chủ trương hành động, quy tắc ứng xử,... của trường Đại học Thủ Dầu Một, tư vấn và giải đáp một số thắc mắc của sinh viên về các vấn đề học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng được diễn ra ở khoa Sư phạm.