Cung cấp các kiến thức  về hệ thống thông tin, kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích và xây dưng chức năng cho hệ thống thông tin. Bên cạnh đó khóa học còn hỗ trợ học viên phân tích và thiết kế hệ thống theo ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML- Unified Modeling Language), cũng như rèn luyện kỹ năng nhận dạng, phân tích và xây dựng một hệ thống thông tin.