THỜI GIAN KIỂM TRA: NGÀY 13/8/2021

BUỔI SÁNG: 08 H ĐẾN 11H00 PHÚT NGÀY 13/8/2021 NỘP FILE PDF BÀI TẬP LỚN TRÊN ELEARNING

BUỔI CHIỀU: 13H NGÀY 13/8/2021 THUYẾT TRÌNH VỀ BÀI TẬP LỚN TRÊN MICROSOFT TEAMS, MÃ TEAMCODE: niu8i2z