THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN SINH VIÊN

Bởi Nguyễn Tấn Lợi -
Số lượng các câu trả lời: 0
Các kênh liên hệ khi gặp sự cố liên quan đến E-Learning, Microsoft Teams, Cổng Thông tin Sinh viên và E-mail Sinh viên.

1. Fanpage: E-Learning - Đại học Thủ Dầu Một
2. Tài khoản E-Learning, Microsoft Teams:
- Email: support-elearning@tdmu.edu.vn
3. Tài khoản E-mail Sinh viên:
- Email: support-mail@student.tdmu.edu.vn

Lưu ý: Khi gửi yêu cầu hỗ trợ, sinh viên gửi đầy đủ các thông tin bắt buộc sau:
- Họ và tên, Mã số Sinh viên;
- Ảnh chụp Thẻ Sinh viên/CMND/CCCD/bằng lái xe,...
- Mô tả lỗi hoặc vấn đề cần hỗ trợ và ảnh chụp màn hình lỗi,...