THÔNG BÁO

KIỂM TRA TÀI KHOẢN E-LEARNING TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KIỂM TRA TÀI KHOẢN E-LEARNING TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Bởi Nguyễn Tấn Lợi -
Số lượng các câu trả lời: 0

Để đảm bảo thuận lợi cho Sinh viên khi Kiểm tra Kết thúc Học phần trên Hệ thống E-Learning, Sinh viên có lịch thi sử dụng hệ thống E-Learning cần kiểm tra lại tài khoản, trường hợp quên mật khẩu có thể tự đặt lại mật khẩu qua tính năng Quên mật khẩu.

Hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận E-Learning qua Fanpage: E-Learning - Đại học Thủ Dầu Một