Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Learning TDMU

Showing 11 of 11 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
Hướng dẫn sử dụng hệ thống tin nhắn mới
Picture of Elearning TDMU
Elearning TDMU
0 Sun, 17 Sep 2017, 9:42 AM
KB001: Đăng nhập và thay đổi thông tin cá nhân (giảng viên và sinh viên)
Picture of Khiết Bùi Thanh
Khiết Bùi Thanh
0 Sun, 10 Jul 2016, 6:04 PM
[8]. Template elearning + hướng dẫn rubric, thiết lập bảng điểm
Picture of Tấn Lộc Nguyễn
Tấn Lộc Nguyễn
0 Fri, 7 Jun 2019, 8:31 AM
[7]. Hướng dẫn soạn trắc nghiệm short answer
Picture of Tấn Lộc Nguyễn
Tấn Lộc Nguyễn
0 Wed, 5 Jun 2019, 3:52 PM
Hướng dẫn sử dụng elearning -khoá học OnCDW
Picture of Tấn Lộc Nguyễn
Tấn Lộc Nguyễn
0 Thu, 4 Apr 2019, 3:46 PM
Khóa học backup
Picture of Tấn Lộc Nguyễn
Tấn Lộc Nguyễn
0 Fri, 9 Jun 2017, 9:35 AM
[6]. Hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho Sinh viên
Picture of Luân Huỳnh
Luân Huỳnh
0 Sat, 16 Jul 2016, 12:45 AM
[3]. Hướng dẫn quản lý khóa học dành cho giảng viên
Picture of Luân Huỳnh
Luân Huỳnh
0 Sat, 16 Jul 2016, 12:47 AM
[5]. Phần mềm hỗ trợ soạn câu hỏi trắc nghiệm ExamView
Picture of Luân Huỳnh
Luân Huỳnh
0 Tue, 12 Jul 2016, 11:31 AM
[2]. Lấy lại mật khẩu khi quên qua email
Picture of Luân Huỳnh
Luân Huỳnh
0 Fri, 15 Jul 2016, 11:41 PM
[4]. Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm
Picture of Luân Huỳnh
Luân Huỳnh
0 Tue, 12 Jul 2016, 11:27 AM