FAQ - Câu hỏi thường gặp

Đang làm bài tập onl thì trang bảo trì

Đang làm bài tập onl thì trang bảo trì

by Nhi Lê Nguyệt Hoàng -
Number of replies: 0

Tối chủ nhật ngày 20-1-2019 vào cỡ 22h00 thì tôi có làm bài tập onl trên trang elaerning thì trang bảo trì, sáng sớm mai quay lại thì trang đã chốt bài kiểm tra và tôi không đủ điểm. Mong admin giải quyết cho tôi. Xin cảm ơn!