THÔNG BÁO

KIỂM TRA TÀI KHOẢN E-LEARNING TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Bởi Nguyễn Tấn Lợi -

Để đảm bảo thuận lợi cho Sinh viên khi Kiểm tra Kết thúc Học phần trên Hệ thống E-Learning, Sinh viên có lịch thi sử dụng hệ thống E-Learning cần kiểm tra lại tài khoản, trường hợp quên mật khẩu có thể tự đặt lại mật khẩu qua tính năng Quên mật khẩu.

Hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận E-Learning qua Fanpage: E-Learning - Đại học Thủ Dầu Một

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN SINH VIÊN

Bởi Nguyễn Tấn Lợi -
Các kênh liên hệ khi gặp sự cố liên quan đến E-Learning, Microsoft Teams, Cổng Thông tin Sinh viên và E-mail Sinh viên.

1. Fanpage: E-Learning - Đại học Thủ Dầu Một
2. Tài khoản E-Learning, Microsoft Teams:
- Email: support-elearning@tdmu.edu.vn
3. Tài khoản E-mail Sinh viên:
- Email: support-mail@student.tdmu.edu.vn

Lưu ý: Khi gửi yêu cầu hỗ trợ, sinh viên gửi đầy đủ các thông tin bắt buộc sau:
- Họ và tên, Mã số Sinh viên;
- Ảnh chụp Thẻ Sinh viên/CMND/CCCD/bằng lái xe,...
- Mô tả lỗi hoặc vấn đề cần hỗ trợ và ảnh chụp màn hình lỗi,...