Tin tức chung

Hình của Nguyễn Tấn Lộc
v/v thay đổi mật khẩu mặc định
Bởi Nguyễn Tấn Lộc - 22:06, Wednesday, 30 tháng 05 năm 2018
 

Đề nghị các sinh viên thay đổi mật khẩu mặc định, nếu sinh viên không thay đổi mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết

 

 
Hình của Nguyễn Tấn Lộc
v/v Khôi phục Tài khoản Elearning (Sinh viên)
Bởi Nguyễn Tấn Lộc - 9:47, Thursday, 15 tháng 03 năm 2018
 

Hiện tại hệ thống elearning có 10467 thành viên, đề nghị sinh viên đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống 

cập nhật email khi lần đầu tiên sử dụng tài khoản và thay đổi mật khẩu mặc định

Chú ý

1. Các trường hợp quên cập nhật email sẽ không được giải quyết

2. Sinh viên đăng nhập thành công hệ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(107 từ)