FAQ - Câu hỏi thường gặp

Không thể làm bài kiểm tra và tham gia lớp học trực tuyến

Không thể làm bài kiểm tra và tham gia lớp học trực tuyến

by Cường Hoàng Bá -
Number of replies: 0

Em đang học lớp Tư tưởng HCM của cô Lương Thị Hải Thảo, đã ghi danh vào khóa học, trong danh sách lớp MC03 có tên em nhưng em không được phép tham gia bất cứ lớp học trực tuyến hay bài kiểm tra nào trong khóa học đó. Mong thầy cô giải quyết giúp em.