FAQ - Câu hỏi thường gặp

Cách điều chỉnh khi soạn thảo đề thi trắc nghiệm

Cách điều chỉnh khi soạn thảo đề thi trắc nghiệm

by Chung Trần Trung -
Number of replies: 1
Các bước tạo đề thi và đưa đề thi lên hệ thống thì mình đã rõ. Nhưng mình có một thắc mắc là có cách nào cài đặt phần đề thi trắc nghiệm mà sau khi thí sinh thi xong, nó chỉ hiện ra kết quả bài thi là bao nhiêu thôi, còn phần đề thi vừa thi và đáp án đề thi nó không hiện ra hay không? Vì nếu đề và đáp án hiện lên (có chỉ rõ câu nào đúng, câu nào sai, đáp án nào đúng và thậm chí là câu đó có làm đúng hay sai) thì bảo mật đề thi không cao? Xin cám ơn.
In reply to Chung Trần Trung

Trả lời: Cách ẩn câu trả lời đúng

by E-Learning TDMU -

Chào thầy Trung,

 

Các bước để ẩn câu trả lời trong đề thi trắc nghiệm tránh tình trạng thí sinh gian lận

Nếu cần ta có thể bỏ chọn thêm tùy chọn thứ 2 "Nếu đúng" khi đó sinh viên chỉ có thể biết điểm của mình, không thể gửi đề cho người khác