FAQ - Câu hỏi thường gặp

Cách điều chỉnh khi soạn thảo đề thi trắc nghiệm

Trả lời: Cách ẩn câu trả lời đúng

Bởi TDMU E-Learning -
Số lượng các câu trả lời: 0

Chào thầy Trung,

 

Các bước để ẩn câu trả lời trong đề thi trắc nghiệm tránh tình trạng thí sinh gian lận

Nếu cần ta có thể bỏ chọn thêm tùy chọn thứ 2 "Nếu đúng" khi đó sinh viên chỉ có thể biết điểm của mình, không thể gửi đề cho người khác