FAQ - Câu hỏi thường gặp

về các khóa học của tôi

Re: về các khóa học của tôi

by E-Learning TDMU -
Number of replies: 0

Qua kiểm tra, khóa học "DC078 - NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (HK2 NĂM HỌC 2017-2018) GV TRẦN THỊ THỦY" đã kết thúc do đó em không thể vào lại. (12/1 ~ 9/3)

Về điểm số thì sẽ không ảnh hưởng, giảng viên có thể vào khóa học đó và kiểm tra lại cho em. Em hãy liên hệ giảng viên để giải đáp thêm thắc mắc.