FAQ - Câu hỏi thường gặp

bị văng ra khỏi khóa học

Re: bị văng ra khỏi khóa học

Bởi TDMU E-Learning -
Số lượng các câu trả lời: 0

Chào Minh,

Qua kiểm tra nhật ký hệ thống ngày 8/10 của em, hệ thống ghi nhận e đã tự rời khỏi khóa học, do đó toàn bộ quá trình học sẽ bị hủy theo, em hãy liên hệ với giảng viên để được giải quyết.

 

8 October 2018, 9:54 PM Minh Lê Vĩnh Minh Lê Vĩnh Course: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN - NGUYỄN VĂN LINH System Grade deleted The user with id '8230' deleted the grade with id '731317' for the user with id '8230' for the grade item with id '7429'. web 1.52.237.228
8 October 2018, 9:54 PM Minh Lê Vĩnh Minh Lê Vĩnh Course: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN - NGUYỄN VĂN LINH System Role unassigned The user with id '8230' unassigned the role with id '5' from the user with id '8230'. web 1.52.237.228
8 October 2018, 9:53 PM Minh Lê Vĩnh - Course: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN - NGUYỄN VĂN LINH System Course viewed The user with id '8230' viewed the course with id '1109'. web 1.52.237.228
8 October 2018, 9:53 PM Minh Lê Vĩnh Minh Lê Vĩnh Quiz: BÀI KT KẾT THÚC CHƯƠNG LỚP TX.CK.LU.01 (BỔ SUNG) Quiz Quiz attempt reviewed The user with id '8230' has had their attempt with id '78464' reviewed by the user with id '8230' for the quiz with course module id '23500'.

 

BQT.